KVK Coronaloket

Het coronavirus raakt alle sectoren. Wij snappen dat er nu veel op je afkomt. Bij het KVK Coronaloket kun je terecht met al je vragen.

Voorwoord

Digitalisering is overal in ons leven – en dus ook in het bedrijfsleven. Digitalisering biedt grote kansen voor ondernemers: denk aan het efficiënter maken van bedrijfsprocessen, meer klanten bereiken via online sales en marketing en beter weten wat je klanten willen door data te gebruiken. Voor veel ondernemers is het echter een grote stap om die kansen te benutten. Ik wil die stap voor hen zo klein mogelijk maken.

Mona Keijzer

In alle gesprekken die ik als staatssecretaris met ondernemers voer, komt digitalisering steevast naar voren als punt van aandacht. Daarom leg ik in mijn beleid steeds de verbinding tussen digitalisering en ondernemers. Digitalisering is een belangrijk onderdeel van het MKB-Actieplan en ondernemers hebben een prominente plaats in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Digitalisering is geen doel op zich. Digitalisering is nodig om als ondernemer aan te blijven sluiten bij wat deze tijd en de toekomst vraagt. Wat ik wil met mijn beleid, is ervoor zorgen dat voor ondernemers de kansen van digitalisering zo groot mogelijk worden en de risico’s zo klein mogelijk. Wat dat laatste betreft: in dit e-book staat meer over veilig digitaal ondernemen. Op het gebied van kansen heb ik onder andere het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ gestart. Daarin staat een aantal ‘praktijktesten’ centraal: regionale experimenten die leiden tot relevante ICT-dienstverlening voor het brede mkb. Zo hebben studenten in Den Bosch lokale ondernemers geholpen om met hun eigen data beter te kunnen voorspellen wat hun klanten willen.

De naam ‘praktijktesten’ zegt het al: het gaat om wat ondernemers in de praktijk aan digitalisering hebben. Daar geeft dit e-book een goed overzicht van. Het geeft uitleg over de onderwerpen waar ondernemers de meeste vragen over hebben, zoals e-commerce en 3D-printen. Ook geeft het een beeld van hoe het staat met digitalisering in de belangrijkste sectoren, van de detailhandel tot de industrie – zo kun je als ondernemer ongeveer zien waar je staat en je laten inspireren. Het e-book laat zo zien hoe digitalisering kansen biedt om je bedrijfsvoering te verbeteren, je klanten beter te bereiken en nieuwe producten en diensten aan te bieden.

“Je ziet hoe iets goed werkt bij een ondernemer die je kent, je vraagt ernaar, je krijgt een tip, je doet er wat mee en je profiteert ervan’”

Dit e-book bevat ook portretten van ondernemers die met digitalisering aan de slag zijn. Dit vind ik belangrijk: ondernemers moeten het ook hebben van elkaar, van goede voorbeelden. Je ziet hoe iets goed werkt bij een ondernemer die je kent, je vraagt ernaar, je krijgt een tip, je doet er wat mee en je profiteert ervan. Die verspreiding van digitale goede voorbeelden wil ik ook ondersteunen. Daarin is KVK een belangrijke partner. Een voorbeeld: KVK is recent gestart met een pilot waarin zij digitale voorlopers, zogenaamde ‘local heroes’, lokale helden, inzetten in voorlichting zodat ondernemers van elkaar kunnen leren.

Het is goed om te zien dat KVK veel doet op het gebied van digitalisering: dit e-book is onderdeel van een breed programma. Ik hoop dat veel ondernemers er hun voordeel mee doen. Samen met KVK wil ik de ondernemers van Nederland in staat stellen om het meeste te halen uit digitalisering.


Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat